O projektu

section-cover

„Autoput mira“ je jedan od investicionih vodećih projekata u okviru Ekonomskog i investicionog plana EU za zapadni Balkan. Plan podržava velike drumske i železničke veze kako bi se podržala bolja povezanost privreda Zapadnog Balkana u regionu i sa EU.

Izgradnja autoputa Niš-Merdare (deo Autoputa mira) će unaprediti socio-ekonomski razvoj čitavog regiona i doprineti bržem i bezbednijem kretanju roba i ljudi, te će poboljšati sigurnost snabdevanja i integraciju tržišta. Za izgradnju prve faze, od Niša do Pločnika (34 km), obezbeđeno je 40 miliona evra bespovratnih sredstava posredstvom Investicionog okvira za Zapadni Balkan, u kombinaciji sa 180 miliona evra kredita EIB-a i EBRD-a. Radovi su počeli početkom decembra 2021.

„Autoput mira“ će povezati ljude, gradove, ali i biznise i šansa je za ekonomski napredak juga Srbije, jedan je od zaključaka nakon početka radova na prvom delu projekta. Kada projekat bude završen, vreme putovanja između Niša i Merdara će biti oko 45 minuta.


„Autoput mira“ je jedan od investicionih vodećih projekata u okviru Ekonomskog i investicionog plana EU za zapadni Balkan. Plan podržava velike drumske i železničke veze kako bi se podržala bolja povezanost privreda Zapadnog Balkana u regionu i sa EU.. Autoput će se u narednoj fazi nastaviti do Merdara, a očekuje se da će cena kompletne saobraćajnice biti oko 650 miliona evra.

Global Gateway je nova evropska strategija za jačanje pametnih, čistih i sigurnih veza u digitalnoj, energetskoj i transportnoj oblasti i jačanje zdravstvenih, obrazovnih i istraživačkih sistema širom sveta, objavila je nedavno Evropska komisija. Zalaže se za održive i pouzdane veze koje rade za ljude i planetu, kako bi se uhvatili u koštac sa najhitnijim globalnim izazovima, od klimatskih promena i zaštite životne sredine, do poboljšanja zdravstvene bezbednosti i jačanja konkurentnosti i globalnih lanaca snabdevanja.


Sektor
  • Saobraćaj
Komponente
Grad / Region
Republic of Serbia
EU donacija
40.000.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 14 - Transport
Vreme implementacije